Søknad om læreplass

Ved å bruka dette skjemaet, kan du søkja om læreplass i alle 

medlemsbedriftene til Handalag Opplæringskontor.

*Må fyllast ut

månad.dato.år
Oppgi programområde og årstal. Dersom du har gått fleire VG1-kurs, oppgi det som er relevant for den fagutdanninga du søkjer.
Oppgi programområde og årstal. Dersom du har gått fleire VG2-kurs, oppgi det som er relevant for den fagutdanninga du søkjer.
Har du gjennomført vg3 i vidaregåande skule?
Skriv kor du var og tidsrom
Skriv kor du var og tidsrom
Deltidsstillingar, sommarjobbar, utplasseringar i regi av NAV. Skriv type arbeid, tidsrom og bedrit.
Ja   Nei  
Om du ikkje veit dette sikkert, oppgi når du tidlegast trur du kan få førarkortet
Oppgi namn på referanse, bedrift og telefonnummer
 JA   Blir ettersendt